Liptovská medovina

Tradičně a řemeslně vyráběná slovenská medovina

Podrobnosti o výrobci