Fotografie

Ocenění v soutěžích

2. místo: Mead Madness Cup 2019: Ovocné medoviny

Šušvės midus

V blízkosti slavného hradiště Plinkaigalio, na břehu rychle tekoucí řeky Šušvė, kde již naši předkové prosperovali v prehistorických dobách, došlo k oživení starého řemesla výroby medoviny

Podrobnosti o výrobci