Co znamená archívní medovina?

Na tuto otázku je složitá odpověď, neboť u medoviny není definice pojmu archívní nijak legislativně zakotvena. Ještě v nedávné době bylo možné u vín z hroznů označení archívní víno používat až 3 roky po sklizni, ale tento pojem byl z vyhlášky vypuštěn.

U medoviny je situace taková, že záleží plně na výrobci, kdy bude svoji medovinu označovat jako archívní. My v Medovinárně se při kategorizaci nabídky držíme toho, že archívní medovina musí být výrazně déle vyzrálá, než je běžné u ostatních druhů výrobce, to jest více jak 2 roky anebo dozrávala v dubových sudech. Dlouhodové zrání se projeví v plnější vyvážené chuti i celkově ve stabilnějším produktu.

Samostatnou podskupinou archívních medovin jsou barrique medoviny vyzrávané v dubových sudech o objemech 210-250 litrů.

Medoviny určené k archivaci

Jsou medoviny označené jako archivní určeny k další archivaci nebo jaké medoviny je možné archivovat? Předně je potřeba říct, že k medovině je potřeba přistupovat stejně jako k vínům a to se týká i archivace. Medoviny archívní byly stočeny do lahví ve chvíli, kdy výrobce usoudil, že je v nejlepší kondici pro konzumaci po již proběhlé archivaci.

Pokud chceme medovinu archivovat, musíme se řídit základními principy pro archivaci vín. Medovina musí být uzavřena přírodním korkem, být skladována v temnu a chladu o teplotách 10-12°C. Pokud nevlastníte sklep, kde je dlouhodobě stabilní teplota, můžete si zakoupit domácí vinotéku. Medovina musí být skladována v leže, aby tekutý obsah smáčel korek. Na archivaci nejsou vhodné lahve uzavřené hliníkovými nebo plastovými uzávěry.

Katalogový přehled archívních medovin

Katalog